Tomografia

Prawidłowa diagnostyka, czyli właściwe rozpoznanie dolegliwości, czy też choroby to znaczna część sukcesu stomatologii. Jedynie dzięki prawidłowej diagnozie, możliwe jest zaplanowanie i podjęcie skutecznego leczenia. Aby właściwie zidentyfikować dolegliwość niezbędny jest nowoczesny sprzęt CBCT i przeszkolony personel posiadający umiejętności jego obsługi.

Prodenta clinic wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny CBCT. Wszystkie zdjęcia RTG pantomograficzne, a także dzięki wysokiej klasy tomografowi Hyperion X-9 tomografię komputerową szczęki i żuchwy w 3D (niezbędnej przy planowaniu leczenia implantologicznego) wykonujemy na miejscu.
Dysponujemy również najbardziej nowoczesnymi na rynku aparatami typu Gendex. Radiowizjografia Gendex, którą stosujemy w naszych gabinetach, to system, który w ciągu 2-3 sekund pozwala uzyskać zdjęcie RTG na ekranie monitora. Aparatura CBCT to pozwala na bieżące monitorowanie przebiegu leczenia kanałowego. Wyeliminowaliśmy tym samym stratę czasu wynikającą z procesu wywoływania zdjęcia. Specjalne oprogramowanie umożliwia nam dużo dokładniejszą ocenę zdjęć, a dawka promieniowania RTG potrzebna do jego wykonania została 9-krotnie zmniejszona w porównaniu do tradycyjnych zdjęć na kliszy. się cieszyć pięknym uśmiechem.
Usługi świadczone w ramach pracowni TK i RTG:

  • RTG pantomograficzne
  • Tomografia komputerowa (TK) szczęki
  • Tomografia komputerowa (TK) żuchwy
    Umów się na wizytę
Gwarancja ProdentaClinic