All-On-4

All-on-4®– zęby w jeden dzień


W Klinice Implantologicznej Prodenta Clinic stosujemy koncepcję leczenia implantologicznego All-on-4®– „zęby w jeden dzień”. Metoda ta zapewnia pacjentowi już w dniu zabiegu stały most protetyczny z pełnym uzębieniem w linii uśmiechu opartego na czterech specjalnie zaprojektowanych najwyższej jakości implantach firmy Nobel Biocare. Leczenie implantologiczne jest minimalnie inwazyjne, a po zakończonym dniu pacjent może się cieszyć nowym uzębieniem.


Komu rekomendujemy metodę leczenia All-on-4®:


  • pacjentom, którzy szukają alternatywy dla obecnie używanych protez i mostów
  • pacjentom, którzy ze względu na zbyt małą ilość kości nie mogą mieć wszczepionych implantów klasycznych
  • pacjentom, którzy chcą szybko wrócić do aktywności po przeprowadzonym leczeniu
  • pacjentom z rozległymi brakami zębowymi lub z poważnymi schorzeniami przyzębia

Błyskawiczna poprawa jakości życia dzięki All-on-4


Metoda All-on-4® zapewnia pacjentom bezzębnym i z nieuniknionym bezzębiem stałą całkowitą odbudowę protetyczną już w dniu zabiegu chirurgicznego. To szybko skutkuje zwiększoną satysfakcją pacjenta – w zakresie funkcji, estetyki, odczuwania, mowy i poczucia własnej wartości.


Krótszy czas leczenia


W przypadku braku odpowiedniej ilości kości w przypadku leczenia implantologicznego klasycznego jesteśmy zmuszeni do odbudowy kości przy zastosowaniu preparatów kościozastępczych, a czas oczekiwania na nową kość wynosi około 6-8 miesięcy. W metodzie All-on-4 omijamy ten etap leczenia poprzez zastosowanie wysokospecjalistycznych implantów Nobel Biocare.


All-on-4 to niższe koszty leczenia


Koncepcja leczenia All-on-4® jest nie tylko najmniej czasochłonną opcja leczenia, ale również najmniej kosztowną w porównaniu z konwencjonalnymi metodami leczenia implantologicznego bezzębia i nieuchronnego bezzębia.
W przypadku braku odpowiedniej ilości kość poprzez nachylenie dwóch tylnych implantów można zastosować dłuższe implanty. Nachylone implanty mogą być umieszczone w przedniej części lepszej jakości kości co powoduje ich lepsze zakotwiczenie, a dla pacjenta oznacza bardziej bezpieczne i przewidywalne leczenie.


Przebieg procesu leczenia metodą All-on-4


Metoda leczenia All-on-4 „zęby w jeden dzień” jest metodą wysokospecjalistyczną, która jest stosowana w klinikach implantologicznych, posiadających odpowiednio przeszkolonych i doświadczonych lekarzy. Zespół lekarzy wykonujący cały proces leczenia składa się z chirurga-implantologa oraz protetyka. Prodenta Clicnic należy do grona certyfikowanych gabinetów stosujących metodę leczenia All-on-4, którą skutecznie przeprowadziliśmy u kilkuset pacjentów.


Konsultacja


Proces leczenia metodą All-on-4 w naszej klinice rozpoczynamy konsultacją u dr Macieja Nowińskiego (chirurg – implantolog) oraz dr Bartosza Nowaka (protetyk), na której zostanie oceniony stan jamy ustnej oraz zostaną wykonane badania radiologiczne: tomografia komputerowa CBCT oraz zdjęcie pantomograficzne. Podczas konsultacji zostanie ustalony i przedstawiony wstępny plan leczenia dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań, jak również nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. W następnej kolejności zostaną zaplanowane miejsca wprowadzenia implantów przy użyciu wirtualnego planowania implantologicznego Nobel Guide.


Dzień zabiegu


Dzień zabiegu jest podzielony na dwie części: chirurgiczną i protetyczną. Zabieg wszczepienia implantów All-on-4 przeprowadzany jest zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. U części naszych pacjentów wykonujemy zabiegi w znieczuleniu ogólnym, również w warunkach szpitalnych. Po zakończonym zabiegu wprowadzenia implantów Pacjenci odpoczywają w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu, a w tym czasie w laboratorium jest wykonywany most tymczasowy. Po paru godzinach zostanie przykręcony most tymczasowy i od tego momentu nasi Pacjenci mogą się cieszyć nowymi zębami.


Most ostateczny


Po około 6 miesiącach most tymczasowy zostaje zamieniony na ostateczną pracę protetyczną – most cyrkonowy, który jest wykonywany przez certyfikowane laboratorium protetyczne NobelBiocare w Polsce lub NobelProcera w Stanach Zjednoczonych.


Cennik


- Konsultacja All-on-4 – 150zł (dodatkowo płatne wykonanie tomografii i zdjęć RTG 200zł)
- Planowanie leczenia NobelGuide w Programie NobelClinician – 0zł
- Leczenie metodą All-on-4 zęby w jeden dzień (wszczepienie 4 implantów, most tymczasowy):

  • Wariant Standard – 24 000 zł (w przypadku braku konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów na kości)
  • Wariant Poszerzony – 30 000zł (w przypadku konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów na kości)

- Most ostateczny akrylowo-tytanowy – od 12 000zł (wykonywany w laboratorium NobelProcera w Stanach Zjednoczonych)
- Opcjonalnie most cyrkonowy – od 24 000zł (wykonywany w laboratorium NobelProcera w Stanach Zjednoczonych)

    Umów się na wizytę
Gwarancja ProdentaClinic