Podtlenek azotu (gaz rozweselający)

Podtlenek azotu – sprzymierzeniec Pacjentów odczuwających strach przez zabiegiem stomatologicznym. Każdy może być leczony bez bólu i lęku. Sedacja wziewna podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) powoduje stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia oraz oddzielenia od rzeczywistości, przy jednoczesnym zachowaniu przez pacjenta odruchów i świadomości.

Podtlenek azotu, znany również jako gaz rozweselający jest wykorzystywany przez stomatologów do zniwelowania poziomu strachu u Pacjentów odczuwających strach przed zabiegiem. Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jest szczególnie polecana podczas zabiegów wykonywanych u małych Pacjentów. Typową reakcją Pacjentów na podanie podtlenku azotu jest odczucie fizycznego odprężenia, nabranie dystansu do rzeczywistości, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad odruchami i świadomością. Podtlenek azotu jest podawany w mieszaninie z tlenem, a jej proporcje są dostosowywane indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta.

© 2015 Prodenta clinic Śląsk Katowice Gliwice