Gwarancja

Wierzymy, w to, że leczymy skutecznie, stąd, udzielamy gwarancji na leczenie w Prodenta clinic.

 

Mając pełne zaufanie do profesjonalizmu naszych lekarzy oraz do wysokiej jakości sprzętu i najlepszych stosowanych preparatów, Prodenta clinic udziela gwarancji na leczenie wykonane w naszych gabinetach.

Zważywszy na różnorodność świadczonych usług, okres objęty gwarancją jest różny dla poszczególnych form leczenia. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty zakończenia leczenia (wykonania usługi) i obejmuje:

  • implanty:                 10 lat
  • wypełnienie:            2 lat
  • leczenie kanałowe: 5 lat
  • prace protetyczne: 5 lat

Warunkiem gwarancji jest:

  • stosowanie się do zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej
  • przeprowadzanie wizyt kontrolnych w Prodenta clinic co 6 miesięcy
  • przestrzeganie zaleceń pokontrolnych

Należy podkreślić, iż powodzenie i trwałość zabiegów stomatologicznych zawsze zależy od stanu higieny jamy ustnej Pacjenta. Pomimo pracy najlepszych specjalistów, użyciu najlepszego dostępnego sprzętu i preparatów, to od Pacjenta i od sposobu w jaki dba o właściwa higienę jamy ustnej zależy, jak długo będzie się cieszył wynikiem leczenia stomatologicznego.

© 2015 Prodenta clinic Śląsk Katowice Gliwice