All-on-4 – zęby w jeden dzień

W Klinice Implantologicznej Prodenta Clinic stosujemy koncepcję leczenia implantologicznego All-on-4®– „zęby w jeden dzień”. Metoda ta zapewnia pacjentowi już w dniu zabiegu stały most protetyczny z pełnym uzębieniem w linii uśmiechu opartego na czterech specjalnie zaprojektowanych najwyższej jakości implantach firmy Nobel Biocare. Leczenie implantologiczne jest minimalnie inwazyjne, a po zakończonym dniu pacjent może się cieszyć nowym uzębieniem.

Dla kogo rekomendowana jest metoda leczenia All-on-4®?

Metoda jest rekomendowana:

  • pacjentom, którzy szukają alternatywy dla obecnie używanych protez i mostów
  • pacjentom, którzy ze względu na zbyt małą ilość kości nie mogą mieć wszczepionych implantów klasycznych
  • pacjentom, którzy chcą szybko wrócić do aktywności po przeprowadzonym leczeniu
  • pacjentom z rozległymi brakami zębowymi lub z poważnymi schorzeniami przyzębia

Błyskawiczna poprawa jakości życia

Metoda All-on-4® zapewnia pacjentom bezzębnym i z nieuniknionym bezzębiem stałą całkowitą odbudowę protetyczną już w dniu zabiegu chirurgicznego. To szybko skutkuje zwiększoną satysfakcją pacjenta – w zakresie funkcji, estetyki, odczuwania, mowy i poczucia własnej wartości.

Krótszy czas leczenia

W przypadku braku odpowiedniej ilości kości w przypadku leczenia implantologicznego klasycznego jesteśmy zmuszeni do odbudowy kości przy zastosowaniu preparatów kościozastępczych, a czas oczekiwania na nową kość wynosi około 6-8 miesięcy. W metodzie All-on-4 omijamy ten etap leczenia poprzez zastosowanie wysokospecjalistycznych implantów Nobel Biocare.

Stabilność nawet w przypadku minimalnej ilości tkanki kostnej

W przypadku braku odpowiedniej ilości kość poprzez nachylenie dwóch tylnych implantów można zastosować dłuższe implanty. Nachylone implanty mogą być umieszczone w przedniej części lepszej jakości kości co powoduje ich lepsze zakotwiczenie, a dla pacjenta oznacza bardziej bezpieczne i przewidywalne leczenie.

Niższe koszty

Koncepcja leczenia All-on-4® jest nie tylko najmniej czasochłonną opcja leczenia, ale również najmniej kosztowną w porównaniu z konwencjonalnymi metodami leczenia implantologicznego bezzębia i nieuchronnego bezzębia.

© 2015 Prodenta clinic Śląsk Katowice Gliwice